Omställning för statligt anställdaTrygghetsstiftelsen är en av cirka femton omställningsorganisationer i Sverige. Omställningsorganisationernas roll är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer.

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är statligt anställd på myndigheter, universitet och högskolor och som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som är på väg att löpa ut. Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att den uppsagda personen ska ha ett arbete innan uppsägningstidens slut. För kunder med tidsbegränsad anställning är målet att ha arbete så fort som möjligt.

Under 2019 fick 80% av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut och 82% av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom nio månader från det att anställningen löpte ut.

Så här går det tillDet är arbetsgivaren som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. När anmälan är bekräftad kan arbetet påbörjas och du får träffa en rådgivare från Trygghetsstiftelsen. Tillsammans identifierar ni nuläge och tankar om framtiden. Ni diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stötta dig för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Trygghetsstiftelsen erbjuder jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice. Dessutom kan du få ekonomiskt stöd. Allt stöd bygger på att du själv är aktiv och tar ansvar för att hitta en ny sysselsättning!

Work Integration är en av de upphandlade leverantörer Trygghetsstiftelsen anlitar och erbjuder tjänster som jobbcoachning, starta eget vägledning samt seminarieverksamhet. Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på www.tsn.se