Cookies och GDPR

Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter.

 • Varför GDPR?

  Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kan utgöras av information om såväl anställda som kunder eller potentiella kunder. En förhoppning från EU är att genom GDPR få fram en harmonisering bland EU:s medlemsstater gällande den här typen av regelverk. Tidigare har det varit upp till varje land att tolka direktivet om skydd av personuppgifter, men från och med 25 maj 2018 kommer alltså samma lagtext gälla i alla EU-länder.

 • En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator.

  Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

 • En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator.

  Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

 • Dataskyddsförordningen stärker enskildas rätt att informeras om när data samlas in och på vilket sätt de samlas in.

  Det kommer att bli lättare att slippa direktreklam.

  Rätten att bli glömd – det vill säga, som privatperson kommer man enligt nya lagen ha rätt att begära att få personliga uppgifter på sökmotorer bortplockade.

 

GDPR - Work Integration AB


Vad är personuppgift?


Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.Så här jobbar vi inom Work Integration AB


Alla anställda som i sitt arbete behandlar personuppgifter ska ha kunskap om i vilket syfte uppgifterna får behandlas, hur de ska lagras och när de ska raderas.

Alla kunduppgifter inom området stöd och matchning kommer ifrån vår uppdragsgivare Arbetsförmedlingen. Dessa uppgifter kompletteras sedan med en genomförandeplan som upprättas under ett personligt möte med dig.

Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.Så här skyddar vi dina uppgifter


Personuppgifter och information som förekommer i pappersform förvaras i alfabetisk ordning i hängmappar i godkända och låsta dokumentskåp. Den registrerade ska få information om ändamålen både när uppgifterna samlas in och annars när denne begär det.

Data och Server: det vill säga dokument, E-post, Digitala Brev och Kvitton och bilder erhållna eller upprättade på dator, förvaras i företagets server på det lokala nätverket (one.com). Endast IT-ansvarig och dataskyddsombudet har tillgång till serverrummet. Accessen till servern över nätverket är kontrollerad av både inloggnings- och filrättigheter och personalen har endast tillgång till den typ av information som berör deras respektive tjänst.


Dataskyddsombud – Kontaktuppgifter

Work Integration AB

Org.nr: 559106-6757

Address: Turevägen 2, 191 47 Sollentuna

E-post: info@workintegration.se