Rusta och Matcha

  • Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen
  • KA nr Stockholm Nord: 1007 3294
  • Järfälla, Märsta, Åkersberga, Sollentuna
  • KA nr Stockholm Mitt: 1007 3295
  • Stockholm City, Kista, Rinkeby
  • Länk till programmet:    Klicka här

Rusta och Matcha

Rusta & Matcha (KRoM) är en tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och behöver extra stöd för att lättare komma ut på arbetsmarknaden eller ut i studier.

Med individuellt anpassade aktiviteter ur vår verktygslåda stödjer vi dig på vägen till ditt nya arbete eller studier. Allt utifrån dina behov. Aktiviteterna kan vara stöd att hitta och söka jobb, kontakter med arbetsgivare, intervjuteknik, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Du får en erfaren mentor, utifrån dina språkbehov, som guidar dig för att uppnå dina mål.

På Work Integration är vi mångkulturella och har en stor erfarenhet och kompetens inom olika kulturer och språk. Vi sätter alltid individen i fokus och ser inte språket som något hinder.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du är berättigad till denna tjänst och det är dit du behöver vända dig i första hand. När du har fått besked så väljer du oss genom att ange KAnr: 10069331.

Glöm inte att ange till vilket kontor du vill ha insatsen på.
Du kan välja mellan: Sollentuna eller Järfälla.

Stöd och Matchning

  • Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen
  • Länk till programmet:    Klicka här

Stöd och matchning

Stöd & Matchning (SToM) är en tjänst för dig som behöver stöd i jobbsökandet. Vi hjälper dig som är i behov av extra stöd för att lättare komma ut på arbetsmarknaden.

Med individuellt anpassade aktiviteter ur vår verktygslåda stödjer vi dig på vägen till ditt nya arbete eller studier. Allt utifrån dina behov. Du får också en erfaren mentor, utifrån dina språkbehov, som guidar dig för att uppnå dina mål.

På Work Integration är vi mångkulturella och har en stor erfarenhet och kompetens inom olika kulturer och språk. Vi sätter alltid individen i fokus och ser inte språket som något hinder.

Fråga din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är berättigad till denna tjänst.

När du har fått besked så väljer du oss genom att ange KAnr: 1006 5731.

Glöm inte att ange till vilket kontor du vill ha insatsen på.
Du kan välja mellan: Sollentuna, Järfälla och Spånga!